Het Landgoed
Deze tegels zijn klikbaar
Ga er met uw muis overheen.

Buitenplaats De Boom

Het statige landhuis van twee verdiepingen werd in 1879 gebouwd in opdracht van Arnoud Jan de Beaufort (1855-1929). Arnoud Jan was zijn gehele werkzame leven burgemeester van Leusden.

Het witgepleisterde huis en de later aangebouwde vleugel hebben dezelfde eclectische bouwstijl. In het interieur bevinden zich nog decoratieve stucplafonds en marmeren schouwen. Het gebouw in laatclassicistische stijl werd in 1912 uitgebreid. Aan de voorkant is er zicht op het koetshuis en het jachthuis aan de overzijde van de Arnhemseweg.

Het witgepleisterde landhuis is gesitueerd in het parkbos ten noorden van de Arnhemseweg, met daarlangs de Heiligenbergerbeek. Een in oostelijke richting afbuigende oprijlaan vormt de toegang vanaf de weg.

Het aan Hendrik Copijn toegeschreven parkbos uit 1880 heeft slingerpaden, bospercelen en grote gazons tussen het huis en de weg/beek.Vanuit het landhuis is aan de achterzijde een zich verbredende zichtas over bouwland en weidegrond in het bos uitgespaard richting Leusbroekerweg.

Juffrouw Annie heeft tot haar dood in 1975 in Huize de Boom gewoond.

Met de Reformatie in 1586 werd De Heiligenberg geconfisqueerd door de Staten van Utrecht, die het bezit in 1637 verkochten aan de Amsterdamse koopman Michael Pauw. Toen in 1645 Carel Alexander van Berck eigenaar werd, groeide De Heiligenberg uit tot een fraaie buitenplaats, inclusief wijngaarden!

Rond 1807-'15 liet Ernst Louis van Hardenbroek, neef van Gijsbert Jan van Hardenbroek die op het nabij gelegen Lockhorst woonde, een nieuw huis bouwen op de plek van het oude 17de-eeuwse huis en kloosterrestanten.

Hij liet het bestaande classicistisch aangelegde park in landschappelijke stijl wijzigen. Dit park zou door H. van Lunteren zijn ontworpen en later mogelijk zijn gewijzigd door J.D. Zocher jr.. De huidige nutstuin ten zuidwesten van het parkbos werd eveneens begin 19de-eeuw aangelegd. Het huis dat Van Hardenbroek liet bouwen vormt nu het middendeel van Heiligenberg, doordat er later een noord- en een zuidvleugel (uit resp. 1865 en 1875) aan werden gebouwd door L.H. Eberson.