Het Landgoed
Deze tegels zijn klikbaar
Ga er met uw muis overheen.

Goede doelen

Stichting De Boom steunt maatschappelijke initiatieven binnen de gemeenten waar landgoed de Boom gelegen is en buiten deze gemeenten wanneer de initiatieven bijdragen aan het algemeen maatschappelijk belang en een christelijke basis hebben.

Bij de projecten en doelen die de stichting ondersteunt, ligt de focus op jeugd, welzijn, educatie en cultuur. Bij voorkeur wordt geïnvesteerd in initiatieven die activiteiten ontwikkelen voor de lange(re) termijn.

De Stichting steunt uit hoofde van de statutaire doelstelling (vooral) doelen in de gemeenten Leusden, Woudenberg, Barneveld, Rhenen en Bunschoten-Spakenburg. Aanvragen van buiten deze gemeenten, met name vanuit de regio Eemland, komen regelmatig ook in aanmerking voor ondersteuning.

 

Aanvraagprocedure

U kunt uw aanvraag per email indienen bij ’t Schoutenhuis via deboom@schoutenhuisbv.nl. Het College van Regenten, dat de aanvragen beoordeelt vergadert 4x per jaar. Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u automatisch bericht.

In uw aanvraag dient u de volgende vragen te beantwoorden:

* Heeft het doel waar een subsidie/bijdrage/gift voor wordt aangevraagd een relatie met (inwoners van) de gemeenten Leusden, Woudenberg, Elst (Utrecht), Bunschoten-Spakenburg of Barneveld?

* Heeft het initiatief een christelijk karakter?

* Welk bedrag is er met de realisatie van het initiatief gemoeid?Hoeveel is daarvan op andere wijze bijeengebracht?

* Als de aanvrager een instelling is, is de instelling geregistreerd als ANBI?

Bij uw aanvraag ontvangen we ook graag de volgende documenten: een projectplan, begroting, dekkingsplan, jaarrekening, jaarverslag en statuten.